Interreg Ro-Hu 215

Primăria Comunei Sârbi organizează în data de 18 iulie 2019, o conferință de presă dedicată promovării proiectului “Dezvoltarea de soluții comune pentru creșterea calității apei potabile”, acronim 4FORH2O, cod eMS ROHU 215.

Proiectul ROHU 215 – 4FORH20 este implementat în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA,

Axa prioritară 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții şi cetățeni, Prioritatea de investiție

11/b Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate şi o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetățeni şi instituții.