Legea nr. 52/2003 privind Transparența decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică proiectul de act normativ privind atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

Documentația de atribuire cuprinde următoarele atașamente:

  1. Proiectul hotărârii de consiliu privind aprobarea studiului de oportunitate, modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului de contractului de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.
  2. Proiectul raportului de specialitate care fundamentează proiectul hotărârii de consiliu.
  3. Studiul de oportunitate.
  4. Proiectul contractului de delegare.
  5. Anexele la proiectul contractului de delegare.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

– pe site-ul Primăriei Sârbi – https://comunasarbi.ro/

– la sediul Primăriei Sârbi

Procedura de dezbatere publică: 30 zile lucrătoare.

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice: -.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

– prin email peadresa: primariasirbi@yahoo.com

– prin fax la nr.0259 328 565

– prin poștă pe adresa Sîrbi nr.540, Com. Sîrbi, județul Bihor, cod 417520

Nume fișier Descarcă
Proiect și Raport de specialitate Sârbi
Studiul de oportunitate
Proiectul contractului de delegare
Anexa contract 2.2.2 prima parte
Anexa contract 2.2.2 a II-a parte
Anexa contract 2.2.2 a III-a parte
Anexa contract 1-2.1
Anexa contract 3.1-4.3
Anexa contract 4.4-13
Anexa contract 14-17