Compartiment autoritate tutelară și asistență socială

Alocație de stat pentru copii

Acte necesare ASC
Cerere ASC

Indemnizație pentru creșterea copilului

Acte necesare Indemnizației pentru Creșterea Copilului,în cazul în care solicitantul beneficiază de pensie de invaliditate
Acte necesare Indemnizației pentru Creșterea Copilului pentru persoanele care au realizat activități agricole
Acte necesare Indemnizației pentru Creșterea Copilului în cazul persoanelor fizice autorizate
Acte necesare Indemnizației pentru Creșterea Copilului elevi, studenti
Acte necesare Indemnizației pentru creșterea Copilului – tata salariat
Acte necesare Indemnizației pentru Creșterea Copilului – solicitantul a beneficiat de indemnizație de somaj
Acte necesare Indemnizației pentru Creșterea Copilului – mama salariata

Alocația de susținere a familiei

Acte necesare ASF
Formular de cerere-declarație pe propria răspundere

Cerere ICC, model adeverintă

Formular cerere ICC
Adeverință tip angajator

Acte necesare pentru încadrarea copilului în grad de handicap

Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare

Descărcați PDF

Cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară/profesională a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale/ copiilor cu cerințe educaționale speciale

Descărcați DOC