Compartiment autoritate tutelară și asistență socială

Venit minim de insertie

Alocație de stat pentru copii

Indemnizație pentru creșterea copilului

Acte necesare pentru încadrarea copilului în grad de handicap

Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare

Cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară/profesională a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale/ copiilor cu cerințe educaționale speciale