Regulamentele privind procedurile administrative

Regulamentul de ordine interioară

VIZUALIZEAZĂ

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului

VIZUALIZEAZĂ

Regulamentul și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Sârbi

VIZUALIZEAZĂ